HomeWetgeving

Wetgeving


De keuring van bestelauto naar camper bestaat uit twee delen. Allereerst moet de auto ter keuring worden aangeboden bij de RDW en na goedkeuring bij de belastingdienst. Hier zal ook de eventueel noodzakelijke BPM-aangifte gedaan moeten worden.
 
Wetgeving campersMaar eerst moet de auto tech­nisch gekeurd worden door de RDW en voldoen aan hun eisen (Zie RDW).
Aansluitend op de goedkeuring van de RDW volgt de keu­ring door de Belastingdienst (voorheen Dou­ane). Deze eisen zijn strenger dan die van de RDW. In de prak­tijk komt het er ech­ter op neer dat de keuring van de be­lasting­dienst niet plaats vindt. Er is dan ook geen amb­tenaar meer aanwe­zig op het keuring­station. Zij vertrou­wen op de keuring van de RDW en al­leen als er twijfels zijn wordt gevraagd of er foto's overlegd kunnen worden. In een enkel geval zal gevraagd worden of u met uw auto langs wilt komen voor inspectie.
Als ook hier de auto wordt goedgekeurd, volgt de eventu­ele afrekening van de BPM.
Nadat deze is vol­daan, wordt een aantal dagen later de nieuwe papieren (kente­kencard en pin­code) op uw huisadres be­zorgd.
Let op! Tot het moment dat u de nieuwe pa­pieren ontvan­gen heeft, mag u niet met het voertuig rijden.

Veranderingen

De wetgeving is de laatste jaren een aantal keren veranderd.
Een aantal jaren geleden is bijvoorbeeld de houderschapsbelasting voor grijs kenteken voor particulieren aangepast, waardoor de kosten nu nagenoeg gelijk zijn aan die van het geel kenteken.