HomeWetgevingBPM

BPM


Bij de omkeuring van een voertuig op grijs kenteken naar camper is de eigenaar van het voertuig BPM-plichtig. Tot 3 maanden na de RDW-keuring kan de BPM-aangifte worden ingediend. Daarna moet de keuringsprocedure opnieuw uitgevoerd worden.
 

Procedure BPM berekening voor de keuringBPM-calculator

De Belasting­dienst vereist naast het aan­gifteformulier, een officiële berekening als toevoeging bij de BPM aan­gifteformulie­ren evenals een accessoi­relijst.
Nadat u de on­derstaande for­mulieren hebt ingevuld, stuurt u deze samen met het RDW-formu­lier naar het juiste belas­tingkantoor. Of stop het in de postbus op het RDW-keuring­sta­tion.
 

    

BPM berekening

De belastingdienst berekent de BPM bij een bestelwagen, in tegenstelling tot bij een personenauto, alleen over de netto-catalogusprijs. De CO2-uitstoot wordt hier buiten beschouwing gelaten.
De netto-catalogusprijs is de catalogusprijs minus de omzetbelasting (BTW). De catalogusprijs is de verkoopprijs die de fabrikant of importeur van de bestelauto in Nederland adviseert.
Bij een nieuwe bestelauto geldt de catalogusprijs van de datum waarop het voertuig op kenteken is gezet.
Bij een gebruikte bestelauto geldt de catalogusprijs van de datum waarop het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen.

Onderdeel van de netto-catalogusprijs zijn ook:
  • extra opties die door of namens de importeur of fabrikant zijn aangebracht;
  • accessoires die door of namens de importeur of fabrikant zijn aangebracht;
  • meerkosten voor bijzondere uitvoeringen.
De waardebepaling van een gebruikte auto kan op 3 verschillende manieren worden berekend.
  • afschrijving op basis van een in de branche gebruikelijke koerslijst voor de inkoop door handelaren van particulieren;
  • afschrijving op basis van een taxatierapport;
  • afschrijving op basis van afschrijvingstabel.
 

Voorbeeld berekening BPM bestelwagen op basis van afschrijvingstabel:

(Netto catalogusprijs + dieseltoelage) x BPM-percentage * (100 - kortingspercentage) = Te betalen BPM
 

Voorbeeld

De auto met dieselmotor in kwestie is van 26 april 2007. Op 8 januari 2012 wordt de auto ter keuring aangeboden.
De netto cataloguswaarde is € 20.000,- (inclusief originele accessoires)
Het BPM percentage voor bestelauto met dieselmotor omgebouwd tot camper is 37,7%.
 
Het afschrijvingspercentage wordt als volgt berekend:
    Tussen 26 april 2005 en 8 januari 2010 zit een periode van ruim 4 jaar en 8 maanden.
    Voor de eerste 4 jaar en 6 maanden is het afschrijvingspercentage 68%.
    Voor de overige 2 volle maanden en de 3e gedeeltelijke maand is de afschrijving 3 x 0,5%
    In totaal is de afschrijving: 68% + (3 x 0,5%) = 69,5%
 
Bij de Netto catalogusprijs wordt € 273,- opgeteld (alleen dieselmotoren)     € 20.273,-
Het bruto BPM-bedrag is Netto catalogusprijs x BPM percentage    € 20.273,- x 37,7% = € 7.642,-
De te betalen BPM is Bruto BPM-bedrag * (100% - afschrijvingspercentage € 7.642,- * (100% - 69,5%) = € 2.330,-
  
Tabel Afschrijvingspercentage
Leeftijd is
tenminste,
maar minder dan, dan is het
percentage
plus voor iedere
maand extra
0 dagen 1 maand 0% 5%
1 maand 3 maanden 5% 3%
3 maanden 5 maanden 11% 2,5%
5 maanden 9 maanden 16% 2,25%
9 maanden 1 jaar en 6 maanden 25% 1,444%
1 jaar en 6 maanden 2 jaar en 6 maanden 38% 0,917%
2 jaar en 6 maanden 3 jaar en 6 maanden 49% 0,833%
3 jaar en 6 maanden 4 jaar en 6 maanden 59% 0,75%
4 jaar en 6 maanden 5 jaar en 6 maanden 68% 0,5%
5 jaar en 6 maanden 6 jaar en 6 maanden 74% 0,416%
6 jaar en 6 maanden 7 jaar en 6 maanden 79% 0,416%
7 jaar en 6 maanden 8 jaar en 6 maanden 84% 0,333%
8 jaar en 6 maanden 9 jaar en 6 maanden 88% 0,333%
9 jaar en 6 maanden   92% 0,083%

Begint de periode op de laatste dag van een maand en eindigt deze op de laatste dag van een kortere maand? Dan is er toch sprake van een hele maand.
 - 31 januari tot en met 28 februari wordt gerekend als één maand;
 - 31 januari tot en met 1 maart wordt gerekend als twee maanden.
 

Aanvraag bijzonder tarief

Nadat het nieuwe kentekenbewijs is ontvangen, is het voertuig nog niet als kampeerauto geregistreerd. Da maximale motorrijtuigenbelasting wordt dan ook aan u doorberekend door de bealstingdienst.
Om te zorgen dat het voertuig alsnog als kampeerauto geregistreerd zal worden moet u het onderstaande formulier invullen en opsturen naar de belastingdienst. Het zelfde adres als waar de BPM-aangifte naar is opgestuurd.
Tijdens het in behandeling zijn van de aanvraag, wordt de motorrijtuigenbelasting stopgezet. Dit wordt later verrekend.

BPM bestelauto vs kampeerauto

Vaak wordt de BPM op een bestelauto verward met die op een kampeerauto.
Een bestelauto ouder dan 5 jaar is niet meer BPM-plichtig. Dit geldt dus ook voor een particulier die een bestelauto koopt ouder dan 5 jaar.
Echter deze BPM-vrijstelling geldt niet voor een kampeerauto, omdat deze geregistreerd is als personenauto. Een bestelauto is na omgebouwd te zijn dus wel degelijk BPM-plichtig.