HomeWetgevingBelastingdienst

Belastingdienst


De Belastingdienst verzorgt de keuring en weging t.b.v. de te betalen wegenbelasting en de hoogte van de BPM.
De camper moet voldoen aan de volgende eisen:

Fiscale keuringseisenBelastingdienst

  • De bin­nen­ruimte moet een denk­beeldig blok kunnen bevatten met een hoogte van ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 200 cm en over een breedte van ten minste 90 cm.
  • Als af­wijking hierop kan bij een hoogte van tenmin­ste 130 cm het dak voorzien zijn van vast dak of een hefdak waar­door de hoogte over een lengte van ten minste 100 cm kan worden ver­hoogd tot ten minste 170 cm;
  • mini­maal 2 vaste zitplaat­sen, waartoe niet de bestuur­der- en bijrij­derzit­plaats worden gere­kend;
  • een tafel welke demon­tabel mag zijn;
  • slaap­plaatsen voor tenmin­ste 2 perso­nen, eventu­eel met gebruik van de zitplaat­sen, echter niet met de voor­stoelen. De lengte moet tenmin­ste 180cm lang zijn en 110cm breed of 2 maal 60cm breed;
  • de vrije ruimte boven de slaap­plaatsen moet tenmin­ste 60 cm zijn;
  • vaste en afsluit­bare op­bergfa­ciliteiten;
  • vast keuken­blok met werk­blad van mini­maal 60cm hoog met in­ge­bouwde water­voorzie­ning met spoel­bak, kraan en afvoer. Alleen voor gebruik binnen;
  • vast in­ge­bouwd kook­toestel bestemd voor gebruik in de binnen­ruimte. 

Kwarttarief

Als de auto aan bovenstaande eisen van de Belastingdienst voldoet, wordt het nieuwe wegenbelasting tarief bepaald (dit op basis van de door de RDW uitgevoerde weging). Op dit tarief wordt vervolgens het kwarttarief toegepast.
De wegenbelasting voor een camper is dus 25% vergeleken met dat van grijs kenteken

Hieronder een voorbeeld:
Wegenbelasting per jaar als bestelbus (diesel) 1900kg = EUR 1640
Wegenbelasting per jaar als camper (diesel) 2500kg = EUR 2516 *25% = EUR 720Kijk op de site van de Belastingdienst om uw wegenbelasting te berekenen

BPM

Vervolgens wordt de hoogte van de te betalen BPM bepaald. Zie BPM voor details