HomeZelfbouwenProcedure

Procedure Zelfbouwen

 
De procedure voor het “Begeleiden bij zelfbouw” is eenvoudig. 
U bepaald zelf hoeveel wij u helpen, begeleiden of adviseren. 
Uiteraard zijn hier bepaalde spelregels aan verbonden.

Hieronder vind u een beschrijving van hoe dit in de praktijk werkt.

Begeleiding bij Zelfbouw

In welke mate begeleiding nodig is wordt volledig door u bepaald. In principe is alles mogelijk tussen het advies over een enkel bij ons aangeschaft artikel tot het volledig begeleiden van een gehele ombouw, inclusief kostenraming, ontwerp en stappenplan waarbij afgesproken wordt wat wij doen en wat u zelf doet.
 
Ook staan wij klaar met ad­vies bij speci­fieke werk­zaamheden, zoals het monteren van een dakluik, het aanleggen van een elek­trische instal­latie, het plaatsen van zonnepanelen en het inpas­sen hiervan in de bestaande elektrische installatie of het maken van meubilair.

Vangnet

Wij kunnen natuurlijk ook werk­zaamheden voor u uitvoe­ren. Ook als u daar eventueel zelf al aan bent begonnen en het, door wat voor oor­zaak dan ook, niet af kunt maken. U moet deze begeleiding zien als een soort vangnet: u bouwt uw camper zelf. Als er iets niet gaat volgens planning, zijn wij er om u met raad en daad bij te staan.

Kosten

Deze begelei­ding en adviezen zijn tot een bepaalde hoogte gratis, maar worden alleen verstrekt over bij Avanti Camperbouw aangeschafte materialen. In principe is deze procedure niet van toepassing indien de materialen elders zijn gekocht. Uiteraard is in overleg hier altijd een uitzondering op mogelijk, maar om garantie-redenen bouwen wij geen elders aangeschafte technische apparatuur in.

Wij kunnen alle benodigde materialen leveren

Voor de camperombouw kunnen wij alle benodigde materialen leveren. Van koelkast tot alle soorten verwarming. Van meubelplaten tot dakluiken en van watersysteem tot sinusomvormer. Wij zijn leverancier van alle grote en kleine merken. Wij zijn dus voor een bepaald product niet gebonden aan één fabrikant of groothandel.