HomeBus ombouwen

Bus ombouwen

Een ombouw begint met een goed plan. Uiteraard hebt u alles goed doordacht en weet u hoe uw camper eruit moet gaan zien. Wij willen graag voor en met u de haalbaarheid van deze plannen en de bijbehorende kosten bespreken. Mocht u nog geen plan hebben, maar wilt u geadviseerd worden over wat de mogelijkheden zijn, ook dan bent u bij ons aan het goede adres. Door onze uitgebreide ervaring kunnen wij u adviseren bij het nemen van de juiste beslissingen; een camper is uiteindelijk een keuze voor een langere periode.
 
De inrichtings­mogelijkheden van uw camper zijn legio. De beperkende factoren zijn de maat van uw camper, uw budget en he­laas de wetge­ving. Omdat wij het inte­rieur zelf vervaardi­gen "van de plaat", is nage­noeg iedere uitvoering mo­ge­lijk. Daar­naast leveren wij ook stan­daard meubi­lair van ver­schillende leve­ran­ciers.

Bent u van plan om uw camper zelf te bouwen, dan kunnen wij u hierin begelei­den. Wij kunnen u ter­zijde staan met onze jaren­lange ervaring en kennis.

Zoals elders op deze site ge­noemd zijn wij gespeciali­seerd in het uitvoe­ren van werk­zaamheden aan cam­pers en vergelijkbare voertuigen, zoals het om­bouwen van:
 
  • Kleine bestelbussen (Volkswagen Transporter, Hyundai H200, Renault Trafic/Opel Vivaro enz.)
  • Grote bestelbussen (Renault Master, Fiat Ducato/Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter enz.) 
  • Uitvoeren van deelwerkzaamheden (inbouw daken, ramen, elektriciteit, enz.)

Ook voor alle soorten onderhoud kunt u bij ons terecht.
 

Kosten

Er kan gekozen worden voor een gefaseerde ombouw. Een optie is om eerst de camper om te bouwen zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Op een later tijdstip kunnen dan uitbreidingen en/of aanpassingen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de kosten in de hand gehouden worden.