HomeImpressiesDiversenVerkoopwagen

Impressies

 

Verkoopwagen

Achtergrond

Verkoopwagen ombouw FactorW Avanti CamperbouwStichting Fac­tor Welzijn (FactorW) is een stichting voor sociaal cultureel werk in Kat­wijk, Rijns­burg en Val­kenburg. Het doel van de stichting is het stimule­ren en bege­leiden van activiteiten op maat­schappelijk, cultureel en (re)creatief gebied. Ze begeleiden en ondersteunen vrijwilligers­organisaties, zoals wijkver­enigingen, buurt comités e.d. Ook or­ganiseren zij zelf activitei­ten voor kin­deren, be­jaarden en andere groe­pen uit de samenleving.
Voor deze activiteiten wilden ze, in plaats van dat de mensen naar hun toe moesten ko­men, de mo­gelijkheid hebben om met een mo­biel ontmoe­tingscentrum de wijk in te gaan; Naar de mensen toe.

Plannen

Hiertoe wilde zij een zogenaamde verkoopwagen aanschaffen, ook wel SRV-wagen genoemd. Om dit te verwezenlijken kwamen zij bij Avanti Camperbouw voor advies. Wij hebben natuurlijk de nodige ervaring opgedaan in de afgelopen jaren op het gebied van het bouwen van campers en aanverwante voertuigen, maar dit zou iets heel anders worden.
Het idee was om een voertuig te maken wat uitnodigt om naar binnen te komen, met veel ramen, een vergaderruimte, zitjes voor een gesprek, een presentatie of een partij schaak, een keuken, afsluitbare bergruimte en een toilet. Alles moest een goede uitstraling krijgen.

Verkoopwagen

Uiteindelijk werd een 7 meter lange verkoopwagen gekocht welke dienst had gedaan als viskraam. Er zaten daarom een aantal zaken in die nog verwijderd moesten worden, zoals de oude keuken, de schappen, elektrische aansluitingen en een vriescel.
Het plan was om achterin de wagen een grote vergadertafel te maken met aan weerszijde banken. Een vergadertafel voor 10 personen. Twee zitjes, waarvan één voorin en de ander halverwege. Naast de keuken werd ook een toilet geplaatst. Niet een met een cassette, maar met een aparte fecaliëntank onder de auto.
De wens van FactorW was om het uiterlijk van de bus, zowel binnen als buiten, niet die van een camper te geven. Daarom werden andere materialen gekozen. Massief grenen timmerpanelen, skai bekleding en behang op de wanden; zoals gezegd iets heel anders.

Start van de ombouw

De wagen was inmiddels op een dieplader afgeleverd. Nadat alle het overtollige was verwijderd bleek een gedeelte van de vloer en wanden een dusdanige kwaliteit te hebben, dat deze vernieuwd moest worden. Ook wandplaten hadden hun beste tijd gehad.
Na het herstel van de wanden en de vloer kon uiteindelijk begonnen worden met de bouw. De nieuwe elektrische installatie werd aangelegd, de grote klapramen gemonteerd, de wanden behangen, de verwarming gemonteerd, de waterleiding gelegd, de watertanks en de fecaliëntank. Vervolgens het Novilon door de gehele bus. Nu kon worden begonnen met de meubels. Al het hout hiervan werd met een licht beige kleur verf behandeld met daaroverheen een transparante parketlak voor de bescherming.
De zittingen van de banken werden gemonteerd; waarbij de rugleuning in drie verschillende kleuren bestond. Een gedeelte van de wanden werd in een felle accentkleur gesausd.

Diverse extra’s

Tegelijkertijd met het interieur werd aan de buitenkant het zonnescherm gemonteerd, maar niet nadat eerst het originele doek was vervangen voor een felgele waterdichte stof. Aan de achterzijde van het voertuig werd het bestaande rek vervangen door een opbouw, waar ruimte is voor zitjes bestaande uit 3 Duitse feesttafels met bijbehorende banken, gasflessen en bergruimte voor allerhande speeltuig.
Uiteindelijk was de wagen klaar en kon deze naar Katwijk terug. Echter, met een 25 km voertuig is dit een flinke rit.

Officiële presentatie

Nadat een ontwerpstudio de bus aan de buitenkant volledig onderhanden had genomen was het moment aangebroken voor de officiële presentatie. Op een plein in Rijnsburg werd de 'Buurt Inn', zoals de wagen inmiddels heette, in het bijzijn van een cameraploeg van Omroep West, door de wethouder van Cultuur en Welzijn, officieel in gebruik genomen. Onder het genot van een bakje koffie en een gebakje kon iedereen een kijkje nemen in het nieuwe onderkomen.
Inmiddels is de wagen naar alle tevredenheid in gebruik en is regelmatig in één van de drie gemeenten te bewonderen.