HomeImpressiesDiversenMotorcamper Herlings

Impressies

 

Motorcamper Herlings

Achtergrond

Volkswagen Cafter camper Jeffrey HerlingsJeffrey Her­lings is een zeer getalen­teerd motor­cros­ser. Een aantal men­sen vond hem, ondanks zijn toen pas 14 jaar, zo goed dat zij de koppen bij elkaar staken en besloten om hem te steu­nen. Er werd geld bij elkaar gelegd en sponsoren werden ge­zocht. Alles werd voor hem georga­ni­seerd: van moto­ren tot monteurs. Bij die steun hoorde na­tuurlijk een camper met interne ga­rage om zo­wel in Ne­der­land als in het buiten­land wed­strij­den te bezoe­ken.

Ontwerp

Er werd besloten om een zgn. chas­sisca­bine uitvoe­ring van een Volkswagen Craf­ter aan te schaf­fen. Dit is uitvoe­ring met alleen een cabine met het achterliggende frame. Een carros­seriebedrijf uit Lunte­ren, wat ook de Ne­derlandse vrachtwa­gens voor de Dakar-rally heeft gebouwd, heeft daarna de ach­teropbouw geplaatst (vloer, wanden, dak, ga­ragedeur en ver­lichting). Avanti Cam­perbouw werd ge­vraagd om de volle­dige cam­per te reali­seren.
Het ontwerp moest plaats bie­den aan 4-5 men­sen. Dus ook slaapplaatsen. Er moest naast de ge­bruikelijke za­ken als bedden en keuken, een dou­che, verwar­ming, garage-inrich­ting, televisie, satel­liet­ontvanger, dvd-speler, spelcom­puter, 220V-gene­rator en compres­sor in het ontwerp opgenomen wor­den.

Tijdsdruk

Omdat de auto relatief laat geleverd werd en de datum van de officiële presentatie al vast stond, was de tijdsdruk groot. Daarom werd, tijdens het opbouwen van het karkas van de camper bij de carrosseriebouwer, tegelijkertijd begonnen met het fabriceren van de meubels. Dit betekende dat regelmatig op locatie in Lunteren moest worden gewerkt.
Omdat de wanden ten opzichte van de vloer haaks staan, was het relatief eenvoudig om de meubels te vervaardigen zonder dat de bus aanwezig was. Er hoefde niet met schuine, of gebogen zijkanten rekening gehouden te worden.
Omdat de opbouw van het karkas vertraging opliep, werd de tijd om de camper af te bouwen nog korter. Daarom werden de keuken, de hoge kast, de dinnette, de ramen, de deur en alle buitenaansluitingen op locatie in Lunteren geplaatst.

Afbouwen in Den Haag

Uiteindelijk was het karkas klaar en kon de camper naar Den haag worden verplaatst; er resteerde nog 3 weken tot aan de presentatie! Met man en macht werden alle verder werkzaamheden uitgevoerd. Werkzaamheden zoals, elektrische installatie, verwarming met boiler en convectorverwarming, douche en toilet. De wanden moesten worden bekleed, de elektrische apparaten in de hoge kast, de zittingen voor de banken, de matrassen, verlichting en tot slot de tafel.

Net op tijd

Net op tijd was alles klaar voor de presentatie en het seizoen voor Jeffrey Herlings kon beginnen.
Met het inzicht van de mensen die het geld bij elkaar gelegd hebben voor het bouwen van de camper was niets mis. Jeffrey Herlings is inmiddels Europees kampioen bij de Junioren en later in de MX-2 klasse. Hij rijdt nu niet meer voor Suzuki, maar voor KTM. Op zijn website www.jeffreyherlings.eu kunt u zijn prestaties volgen.