HomeImpressiesHyundai / MitsubishiMitsubishi L300 4x4

Impressies

 

Mitsubishi L300 4x4

Toen de camper uit dit verhaal klaar was kre­gen wij een ko­pie van een te­kening. Een te­kening van een droomcamper uit de middel­bare school­agenda van deze klant. De tekening leek wel erg veel op de camper zoals wij deze voor hen gemaakt hadden.

Achtergrond

Mitsubishi L300 4x4 camper met hoogdakHet verhaal be­gint als de klant langs komt met zijn volledig gerestaureerde 4x4 Toyota. De auto is al voor­zien van een hoog dak, wat de ombouw en vooral de keu­ring eenvoudi­ger maakt.
Na veel overleg komt er een ontwerp uit de bus waarbij er verschillende kiteboards in de auto kunnen worden ver­voerd, maar waar ook een ruime zithoek, keuken en een breed bed in verwerkt zitten. Daarnaast moet er genoeg bergruimte voorhanden zijn.

De Bouw

De bouw begint zoals bij ieder bus met het verwijderen van overtollige za­ken in de laad­ruimte. In dit geval is dat niet veel, omdat de bus nagenoeg leeg is, een kaal verhoogd dak heeft en zelfs geen beplating op de deuren heeft. Eerst wordt de vloer onder handen genomen. Er zitten veel ga­ten (geen roest) in en dat is, ze­ker voor een 4x4 niet wense­lijk.
 
Dan wordt de elektrische be­drading ge­plaatst en de bijbehorende 220V buiten­aansluiting. Omdat de bus helemaal is ge­restaureerd en het plaatwerk superstrak wordt besloten om deze onder de auto te plaatsen.
Vervolgens wordt de isolatie aangebracht op vloer, wanden, deuren en dak, de beplating voor de wanden en deuren ge­maakt en ge­monteerd, waarna deze, inclusief de ca­bine, met door de klant uitge­zochte stof wordt bekleed.
Nu alle wanden klaar zijn en de bedrading is weggewerkt, kan er begon­nen worden met het meubilair. Eerst worden in het dak opberg­vakken ge­plaatst waar ook de verlichting een plaatsje in krijgt. Vervol­gens worden de twee banken in de lengterich­ting geplaatst Deze vormen met de tafel een riant bed van 160cm breed.

 Keuken

Omdat de auto is voorzien van twee schuif­deuren en er geen doorgang naar voren is, wordt de keu­ken in een hoek gemonteerd met een open zijde naar de linker­schuifdeur. Hierdoor zijn de gas- en beide watertanks een­voudig te berei­ken. De keuken wordt voorzien van een apart kookstel en wasbak, beide met glasafdek­king.
 

Tot slot

Ondanks de kleine ruimte, de grote zit-/slaapcombina­tie en de relatief grote keuken is er voldoende bewegings­ruimte in de camper.
Al met al een tevreden cam­per waarbij wij hun droomcam­per hebben kunnen verwe­zenlijken. En alles binnen het vooraf gestelde budget.