HomeBus ombouwenZelfbouw

Zelfbouw

Bent u zelf een camper aan het bouwen?
Of heeft u plannen om een camper te gaan bouwen?
En komen daarbij werkzaamheden voor die u liever niet zelf doet?
Of heeft u daar het gereedschap niet voor?

 
Zelfbouw camperWij willen u hierbij graag terzijde staan met onze ken­nis en jaren­lange ervaring.
Of het nu gaat om het maken van een plan­ning, een ont­werp, een kos­tenraming, een elektrisch schema of an­dere vragen en werkzaamhe­den.

Gratis advies en begeleiding

Ook voor ad­vies bij speci­fieke werk­zaamheden, zoals het monteren van een dakluik, het aanleggen van een elek­trische instal­latie, het plaatsen van zonnepanelen en het inpas­sen hiervan in de bestaande elektrische installatie of het maken van meubilair.
Deze begelei­ding is gratis, zolang u (het merendeel) van de materi­alen voor deze ombouw bij ons aanschaft. Ook voor op zichzelf staande werk­zaamheden (zoals het plaatsen van een dakluik) is dit van toe­passing.

Zelfbouw camper

Vangnet

Wij kunnen natuurlijk ook al deze werk­zaamheden voor u uitvoe­ren. Ook als u daar eventueel zelf al aan bent begonnen en het, door wat voor oor­zaak dan ook, niet af kunt maken.
U moet deze begeleiding zien als een soort vangnet: u bouwt uw camper zelf. Als er iets niet gaat volgens planning, zijn wij er om u met raad en daad bij te staan.

Benodigde materialen

Wij kunnen nagenoeg alle benodigde materialen leveren. Wij zijn leverancier van alle grote en kleine merken. Neemt u bij voorkeur via e-mail contact met ons op als u vragen heeft.